"Trên hành trình dài này, những người đánh bóng đã giúp đỡ lẫn nhau." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Trên hành trình dài này, những người đánh bóng đã giúp đỡ lẫn nhau." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Trên hành trình dài này, những người đánh bóng đã giúp đỡ lẫn nhau." dịch sang tiếng anh: On this long journey, palmers helped one another.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login