"Tôi đã lý luận với anh ta như hành vi của mình." tiếng anh là gì?

Em hỏi chút "Tôi đã lý luận với anh ta như hành vi của mình." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi đã lý luận với anh ta như hành vi của mình." dịch câu này sang tiếng anh: I have reasoned with him as to his conduct.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login