"Ông là một người đàn ông dịu dàng, thấp hèn và vô duyên." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Ông là một người đàn ông dịu dàng, thấp hèn và vô duyên." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông là một người đàn ông dịu dàng, thấp hèn và vô duyên." tiếng anh là: He was a gentle, lowly, and unassuming man.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login