"Nghi phạm được nhìn thấy khi bước vào tòa nhà." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi "Nghi phạm được nhìn thấy khi bước vào tòa nhà." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nghi phạm được nhìn thấy khi bước vào tòa nhà." dịch câu này sang tiếng anh là: The suspect was seen entering the building.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login