"Churchill là một trong những chính khách nổi tiếng nhất thế giới." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Churchill là một trong những chính khách nổi tiếng nhất thế giới." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Churchill là một trong những chính khách nổi tiếng nhất thế giới." câu này tiếng anh dịch: Churchill was one of the world's most eminent statesmen.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login