"Bạn phải từ 21 tuổi trở lên để mua rượu ở Florida." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Bạn phải từ 21 tuổi trở lên để mua rượu ở Florida." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bạn phải từ 21 tuổi trở lên để mua rượu ở Florida." tiếng anh là: You have to be 21 or over to buy alcohol in Florida.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Found Errors? Report Us.