"Đo đường kính của vòng tròn này." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Đo đường kính của vòng tròn này." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đo đường kính của vòng tròn này." dịch sang tiếng anh: Measure the diameter of this circle.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login