"Bạn có cầm hộ chiếu Anh không?" tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Bạn có cầm hộ chiếu Anh không?" tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bạn có cầm hộ chiếu Anh không?" câu này tiếng anh dịch: Do you hold a British passport?
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login