"Tôi liên tục hỏi cô ấy câu hỏi tương tự, nhưng tôi chẳng đi đến đâu nhanh cả." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Tôi liên tục hỏi cô ấy câu hỏi tương tự, nhưng tôi chẳng đi đến đâu nhanh cả." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi liên tục hỏi cô ấy câu hỏi tương tự, nhưng tôi chẳng đi đến đâu nhanh cả." tiếng anh dịch: I kept asking her the same question, but I was getting nowhere fast.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login