"Rosa ngã và bong gân mắt cá chân." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Rosa ngã và bong gân mắt cá chân." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Rosa ngã và bong gân mắt cá chân." tiếng anh câu này dịch: Rosa fell and sprained her ankle.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login