"Cô rùng mình trong không khí buổi sáng nguyên." tiếng anh là gì?

Xin hộ em "Cô rùng mình trong không khí buổi sáng nguyên." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô rùng mình trong không khí buổi sáng nguyên." tiếng anh dịch: She shivered in the raw morning air.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login