"Chương trình đã được chơi đến nhà đầy đủ." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Chương trình đã được chơi đến nhà đầy đủ." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chương trình đã được chơi đến nhà đầy đủ." dịch sang tiếng anh: The show has been playing to full houses .
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login