"Bài phát biểu chia tay của anh rất cảm động." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Bài phát biểu chia tay của anh rất cảm động." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bài phát biểu chia tay của anh rất cảm động." tiếng anh là: His farewell speech was very touching.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login