"Trứng được thụ tinh cấy ghép và trở thành thai nhi." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Trứng được thụ tinh cấy ghép và trở thành thai nhi." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Trứng được thụ tinh cấy ghép và trở thành thai nhi." tiếng anh câu này dịch: The fertilized egg implants and becomes a foetus.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login