"Smith đã được xác nhận là người quản lý mới của câu lạc bộ ngày hôm qua." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Smith đã được xác nhận là người quản lý mới của câu lạc bộ ngày hôm qua." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Smith đã được xác nhận là người quản lý mới của câu lạc bộ ngày hôm qua." câu này tiếng anh dịch: Smith was confirmed as the club's new manager yesterday.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login