"Tôi thích những món dưa chua bạn bảo quản. Bạn đã bỏ gì vào chiếc cặp" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi "Tôi thích những món dưa chua bạn bảo quản. Bạn đã bỏ gì vào chiếc cặp" câu này dịch sang tiếng anh là gì? Em xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi thích những món dưa chua bạn bảo quản. Bạn đã bỏ gì vào chiếc cặp" dịch câu này sang tiếng anh là: I like the pickles you preserved.What did you put in the souse
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login