"Reggie đi vòng quanh để đảm bảo tất cả các đèn đều tắt." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Reggie đi vòng quanh để đảm bảo tất cả các đèn đều tắt." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Reggie đi vòng quanh để đảm bảo tất cả các đèn đều tắt." câu này tiếng anh dịch: Reggie went round making sure all the lights were off.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login