"Trong năm đầu tiên, tất cả các sinh viên học năm khóa." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "Trong năm đầu tiên, tất cả các sinh viên học năm khóa." dịch sang tiếng anh như thế nào? Em cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Trong năm đầu tiên, tất cả các sinh viên học năm khóa." câu này dịch sang tiếng anh:In the first year, all students take five courses.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login