"Giả sử, chỉ vì lý do tranh luận, rằng bạn đã có 200 đô la để đầu tư." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Giả sử, chỉ vì lý do tranh luận, rằng bạn đã có 200 đô la để đầu tư." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Giả sử, chỉ vì lý do tranh luận, rằng bạn đã có 200 đô la để đầu tư." câu này dịch sang tiếng anh là: Let's say, just for the sake of argument, that you've got $200 to invest.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login