"Để đủ điều kiện nhận trợ cấp, sinh viên phải đáp ứng các tiêu chí nhất định." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu "Để đủ điều kiện nhận trợ cấp, sinh viên phải đáp ứng các tiêu chí nhất định." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Để đủ điều kiện nhận trợ cấp, sinh viên phải đáp ứng các tiêu chí nhất định." dịch sang tiếng anh là: To qualify for a grant, students must satisfy certain criteria.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login