"Khi chất lỏng nguội đi, nó trở nên nhớt." tiếng anh là gì?

Mình hỏi chút "Khi chất lỏng nguội đi, nó trở nên nhớt." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Khi chất lỏng nguội đi, nó trở nên nhớt." dịch câu này sang tiếng anh: As the liquid cools, it becomes viscous.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login