"Con trai tôi đi lang thang một dặm đến trường mỗi ngày." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Con trai tôi đi lang thang một dặm đến trường mỗi ngày." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Con trai tôi đi lang thang một dặm đến trường mỗi ngày." câu này tiếng anh dịch: My son hoofs a mile to school each day.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login