"Tôi đã làm công việc này trong nhiều năm, nhưng tôi không thể hack nó nữa." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Tôi đã làm công việc này trong nhiều năm, nhưng tôi không thể hack nó nữa." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi đã làm công việc này trong nhiều năm, nhưng tôi không thể hack nó nữa." câu này dịch sang tiếng anh:I've been doing this job for years, but I just can't hack it anymore.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login