"Cô bỏ đồ đi mua sắm trong bếp." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Cô bỏ đồ đi mua sắm trong bếp." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô bỏ đồ đi mua sắm trong bếp." dịch sang tiếng anh: She put her shopping away in the kitchen.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login