"Để xây dựng lòng tự trọng của bạn, hãy đặt cho mình những mục tiêu bạn có thể đạt được." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Để xây dựng lòng tự trọng của bạn, hãy đặt cho mình những mục tiêu bạn có thể đạt được." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Để xây dựng lòng tự trọng của bạn, hãy đặt cho mình những mục tiêu bạn có thể đạt được." câu này tiếng anh dịch: In order to build your self esteem, set yourself targets you can reach.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login