"Tôi biết nhiều người thích ý tưởng đó, nhưng không phải ở đây cũng không có: chúng tôi không thể mua được." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Tôi biết nhiều người thích ý tưởng đó, nhưng không phải ở đây cũng không có: chúng tôi không thể mua được." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi biết nhiều người thích ý tưởng đó, nhưng không phải ở đây cũng không có: chúng tôi không thể mua được." câu này dịch sang tiếng anh là: I know many people like the idea, but that's neither here nor there: we just can't afford it.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login