"Một lớp vỏ màu xám cứng đã hình thành dưới đáy ấm trà." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Một lớp vỏ màu xám cứng đã hình thành dưới đáy ấm trà." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Một lớp vỏ màu xám cứng đã hình thành dưới đáy ấm trà." tiếng anh là: A hard gray crust had formed on the bottom of the tea kettle.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login