"Tôi tỉnh dậy với cơn đau đầu nhói." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Tôi tỉnh dậy với cơn đau đầu nhói." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi tỉnh dậy với cơn đau đầu nhói." dịch sang tiếng anh: I woke up with a throbbing headache .
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login