"Bạn sẽ thích cô ấy, cô ấy từng là một cô gái tốt." tiếng anh là gì?

Xin giúp mình "Bạn sẽ thích cô ấy, cô ấy từng là một cô gái tốt." câu này tiếng anh là gì? Thank you so much.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bạn sẽ thích cô ấy, cô ấy từng là một cô gái tốt." tiếng anh câu này là:You'll like her, she's ever such a nice girl.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login