"Cô đưa cho anh tách trà bắt buộc." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi "Cô đưa cho anh tách trà bắt buộc." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô đưa cho anh tách trà bắt buộc." dịch câu này sang tiếng anh là: She offered him the obligatory cup of tea.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login