"Ông hài lòng với công việc của mình." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Ông hài lòng với công việc của mình." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông hài lòng với công việc của mình." câu này tiếng anh là: He was content with his work.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login