"Anh có giọng nói khàn khàn." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Anh có giọng nói khàn khàn." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Anh có giọng nói khàn khàn." câu này dịch sang tiếng anh:He has a husky voice.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login