"Anh ấy rất nóng tính và sẽ không lắng nghe bất cứ ai, vì vậy tốt hơn hết bạn không nên cản đường anh ấy." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Anh ấy rất nóng tính và sẽ không lắng nghe bất cứ ai, vì vậy tốt hơn hết bạn không nên cản đường anh ấy." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Anh ấy rất nóng tính và sẽ không lắng nghe bất cứ ai, vì vậy tốt hơn hết bạn không nên cản đường anh ấy." dịch sang tiếng anh: He is bad-tempered and won't listen to anybody, so you'd better not stand in his path.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login