"Chúng ta không thể để những cậu bé này trở thành một thống kê khác." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Chúng ta không thể để những cậu bé này trở thành một thống kê khác." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng ta không thể để những cậu bé này trở thành một thống kê khác." câu này dịch sang tiếng anh là: We can't let these boys become just another statistic.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login