"Chúng tôi không biết tại sao giáo viên dường như có nó cho cậu bé đó." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Chúng tôi không biết tại sao giáo viên dường như có nó cho cậu bé đó." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi không biết tại sao giáo viên dường như có nó cho cậu bé đó." tiếng anh là: We don't know why the teacher seemed to have it in for that boy.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login