"Chúng tôi mang ơn cô ấy vì sự giúp đỡ của cô ấy." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Chúng tôi mang ơn cô ấy vì sự giúp đỡ của cô ấy." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi mang ơn cô ấy vì sự giúp đỡ của cô ấy." tiếng anh dịch: We are indebted to her for her help.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login