"Một thư ký phiên âm lời khai của các nhân chứng." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Một thư ký phiên âm lời khai của các nhân chứng." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Một thư ký phiên âm lời khai của các nhân chứng." câu này tiếng anh dịch: A secretary transcribed the witnesses' statements.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login