"Họ là những người tuyệt vời để làm việc cùng - rất nhanh chóng, rất hiệu quả." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Họ là những người tuyệt vời để làm việc cùng - rất nhanh chóng, rất hiệu quả." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Họ là những người tuyệt vời để làm việc cùng - rất nhanh chóng, rất hiệu quả." câu này dịch sang tiếng anh:They were great people to work with - very quick, very efficient.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Found Errors? Report Us.