"Khi anh ấy không trở lại vào tối hôm đó, tôi biết rằng có điều gì đó không ổn." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi "Khi anh ấy không trở lại vào tối hôm đó, tôi biết rằng có điều gì đó không ổn." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Em xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Khi anh ấy không trở lại vào tối hôm đó, tôi biết rằng có điều gì đó không ổn." dịch câu này sang tiếng anh là: When he didn't come back that night, I knew that something was wrong.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login