"Chính phủ đã chấp nhận sự từ chức của một chỉ huy quân đội cấp cao." tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Chính phủ đã chấp nhận sự từ chức của một chỉ huy quân đội cấp cao." tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chính phủ đã chấp nhận sự từ chức của một chỉ huy quân đội cấp cao." câu này tiếng anh là: The government has accepted the resignation of a senior army commander.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login