"Nhiều người bày tỏ sự lo lắng, nhưng ít người sẵn sàng giúp đỡ." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Nhiều người bày tỏ sự lo lắng, nhưng ít người sẵn sàng giúp đỡ." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nhiều người bày tỏ sự lo lắng, nhưng ít người sẵn sàng giúp đỡ." câu này dịch sang tiếng anh là: Many people expressed concern, but few were willing to help.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login