"Trang trại của chúng tôi cung cấp cho thị trường với trái cây và rau quả." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Trang trại của chúng tôi cung cấp cho thị trường với trái cây và rau quả." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Trang trại của chúng tôi cung cấp cho thị trường với trái cây và rau quả." tiếng anh câu này dịch: Our farm supplies the market with fruits and vegetables.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login