"Tôi không thể nhớ những gì đã xảy ra ngay trước khi vụ tai nạn xảy ra." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Tôi không thể nhớ những gì đã xảy ra ngay trước khi vụ tai nạn xảy ra." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi không thể nhớ những gì đã xảy ra ngay trước khi vụ tai nạn xảy ra." câu này tiếng anh dịch: I can't remember what happened immediately before the crash.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login