"Ông đã nhận thức rõ ràng về thực tế chính trị." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Ông đã nhận thức rõ ràng về thực tế chính trị." dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông đã nhận thức rõ ràng về thực tế chính trị." câu này dịch sang tiếng anh là: He was lucidly aware of political realities.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login