"Bạn có phiền chờ đợi bên ngoài?" tiếng anh là gì?

Giúp em với "Bạn có phiền chờ đợi bên ngoài?" câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bạn có phiền chờ đợi bên ngoài?" tiếng anh câu này dịch: Would you mind waiting outside?
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login