"Giấy phép bán rượu đã được cấp cho câu lạc bộ." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "Giấy phép bán rượu đã được cấp cho câu lạc bộ." dịch sang tiếng anh như thế nào? Em cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Giấy phép bán rượu đã được cấp cho câu lạc bộ." câu này dịch sang tiếng anh:A licence to sell alcohol was granted to the club.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login