"Chúng tôi đứng trên bến tàu và quan sát đại dương." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Chúng tôi đứng trên bến tàu và quan sát đại dương." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi đứng trên bến tàu và quan sát đại dương." tiếng anh là: We stood on the dock and watched the ocean churn.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login