"Đại bàng là một flier cao." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Đại bàng là một flier cao." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đại bàng là một flier cao." dịch sang tiếng anh: The eagle is a high flier.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login