"Chúng tôi đã phải bắt đầu lại từ đầu." tiếng anh là gì?

Mình hỏi chút "Chúng tôi đã phải bắt đầu lại từ đầu." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi đã phải bắt đầu lại từ đầu." dịch câu này sang tiếng anh: We had to start again from scratch.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login