"Cô đã nghe lỏm một cuộc trò chuyện riêng giữa hai nghị sĩ." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Cô đã nghe lỏm một cuộc trò chuyện riêng giữa hai nghị sĩ." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô đã nghe lỏm một cuộc trò chuyện riêng giữa hai nghị sĩ." câu này tiếng anh dịch: She had overheard a private conversation between two MPs.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login